loensikring-koebstaedernes-natur

Lønsikring betyder, at du ved arbejdsløshed får udbetalt dagpenge plus det ekstra beløb, som du har sikret dig for. Med denne type tillægsforsikring kan du sammen med dagpenge få udbetalt op til 95% af din normale indkomst i tilfælde af arbejdsløshed. Du indbetaler løbende sammen med dit A-kasse kontingent og får udbetalt månedsvis sammen med dine dagpenge.

Når du har betalt til en lønsikring i det påkrævede antal måneder, kan du få udbetalt et beløb sammen med dine dagpenge. Beløbet bevæger sig for de fleste A-kassers vedkommende op omkring 25.000 kr. om måneden inkl. dagpenge. Beløbet er den generelle grænse for, hvad du vil kunne få udbetalt med dagpenge og lønforsikring. Fordi dit dagpengebeløb afhænger af din indkomst, er det samlede beløb automatisk mindre ved lavere lønindkomst.

Der kan være flere forskellige arbejdssituationer, der kan medføre et behov for en sikring af løn. De mest almindelige er:

  • Hvis du har en fast indkomst på over 21.000 kr. om måneden før skat
  • Hvis dine månedlige faste udgifter er højere end din dagpengesats
  • Hvis du har forsørgepligt for børn, ægtefælle eller din samlever

Lønsikring og arbejdsløshed

Derudover kan det blot være, at du ikke ønsker at slække på din levestandard i tilfælde af arbejdsløshed, eller at du er nylig boligejer eller nybagt forældre. Hvis du arbejder i en branche, hvor det er svært at finde job, er ufaglært eller har en uddannelse inden for et felt med høj arbejdsløshed, kan en lønsikring desuden være en måde at gardere sig mod længerevarende perioder med arbejdsløshed.

Selvom du står overfor en fyringsrunde på dit arbejde, kan det desuden ikke svare sig at begynde indbetaling til en sikring af løn, hvis der er risiko for fyring, inden de obligatoriske indbetalingsmåneder er overstået.

To typer af lønsikring

Vilkårene er forskellige hos de forskellige udbydere af lønsikring, men overordnet set er der to typer: Supplerende lønsikring og fuld lønsikring. Sidstnævnte kaldes også hos nogle for ’fri lønsikring’. Uanset hvilken type lønsikring du vælger, er udgiften til den skattefradragsberettiget – det vil sige, du kan trække din månedlige indbetaling fra i skat. Prisen på en lønsikring afhænger af type, udbyder og hvor meget, du gerne vil forsikres for.