Hvornår har du i grunden brug for en familieretsadvokat? Tja, altså det er jo i situationer, hvor du enten har brug for nogen til at repræsentere dig i en retssag i den lokale gren af Familieretten, eller når du har brug for råd eller vejledning ved sager om fx skilsmisse i Familieretshuset eller generelt. Du kan nemt finde en familieretsadvokat online, fx inde på foraeldremyndighed.dk, til at hjælpe dig.

Kan du slippe for at punge ud i dyre domme for en advokat med fri proces?

Måske kan du endda få fri proces til en familieretsadvokat, hvis du har så dårlig en indtægt, at staten betaler for din repræsentation i Familieretten. Det kan også være, at du har en retshjælpsforsikring, der går ind og dækker, når du står med en privat tvist – altså ikke en straffesag, men derimod en sag om fx samvær. Så selv når du ikke kan få fri proces, kan du måske stadigvæk slippe en tand billigere.

Find en dedikeret familieretsadvokat til skilsmisse mv.

Hvad skal du lede efter, når du søger en familieretsadvokat? Du skal fx vide, at de er specialiserede inden for familieret og fører sig ajour med relevante domme og lovændringer. Fx er Familieretshuset noget relativt nyt, der 1. april 2019 erstattede Statsforvaltningen som den institution, ægtefæller skal søge om skilsmisse igennem. Skaf en familieretsadvokat, der kan give det forkromede overblik.

I udgangspunktet ingen fri proces i Familieretshuset

Apropos Familieretshuset er det også her, at forældre kan få hjælp til at nå til en fornuftig løsning, hvad forældremyndighed gælder, så det at føre sag i Familieretten bliver unødvendigt. Du skal dog ikke regne med at kunne få fri proces i Familieretshuset, da det ikke er en egentlig domstol. Så forud for et møde i Familieretshuset om fx forældremyndighed bør du sætte dig ind i de gældende regler.