Ejerleder – en kort introduktion

Ejerleder… Hvad er dette mon for en størrelse? Ejerlederen (og den medtilhørende ledelsesform) er i virkeligheden en type lederskab, som de fleste sikkert har et intimt kendskab til, uden at de nødvendigvis selv er klar og bevidste over, at dette er tilfældet. Nogle gange er det ukendte allerede kendt for én, uden at man ved det. Jeg tænker, at i dette tilfælde er det netop tilfældet for mange. For ordet/termen ”ejerleder” betegner, betyder og er den ledelsesform, hvor lederen af den pågældende organisation/virksomhed både ejer (eller har andel i den givne virksomhed/organisation) og leder selvsamme virksomhed. Ejerlederen og den ledelsesform, der følger med et sådant lederskab, tænker jeg, at du, min kære læser, hvis interesse jeg gerne skulle have fænget, allerede kender til. Ejerlederen kender du måske fra dit arbejde. Ejerlederen og denne ledelsesform er måske den gældende og herskende, hvor du netop til dagligt går og kukkelurer, alt imens du sørger for, at de nødvendige arbejdsopgaver bliver løst og forløst på en tilfredsstillende måde. Det kan også være, at du har venner, der er ejerledere. Der er nemlig en hel del af dem. For faktisk er det den dominerende ledelsesform i Danmark. Ejerlederen finder man i rigtig, rigtig mange virksomheder rundt om i det danske land. Så sandsynligheden er rimelig stor for, at du allerede skulle kende en.

Den gode ejerleder

Når nu ejerlederen kan forefindes i så mange danske virksomheder, så er det vigtigt, at netop denne leder er dygtig og god. De fleste af os kender sikkert til dårlig ledelse. Vi ved (måske endda af bitter erfaring), hvor destruktiv, korrumperende og desillusionerende en inkompetent leder kan være. Og ledelse er noget, som man skal lære. Det er ikke en ”naturlig” egenskab, som man bare har. Ledelse er ligesom konstruktionen og formningen af en marmorstatue. Dette marmor skal der reflekteres over, inden processen med at file det til begynder. Lederskabet skal også ”files” i den rigtige form, så lederen på bedst muligvis kan udføre sin i termen liggende og noget så vigtige opgave: at lede andre mennesker. Ejerlederen er jo selvsagt også en leder. Og at denne er dygtig, er derfor også nødvendigt. Typisk kan hierarkiet i virksomheder med sådanne ledere ved fladere og samarbejdet mellem ledere og medarbejdere derfor være tættere. Dette giver grobund for en tættere relation mellem arbejder og leder, da lederen er tættere på sine medarbejdere i hverdagen, og det betyder også, at lederen har endnu bedre mulighed for at understøtte trivslen og motivationen på arbejdspladsen.

Ejerleder – styrk din profil

Ejerlederen kan rekvirere og støtte udviklingen af sine kompetencer vha. kurser og netværk, som er målrettet sådanne ledere. Rundtomkring findes der bureauer, der etablerer netværk, hvor sådanne ledere kan mødes og sparre med hinanden. For hvem skulle bedre kende til denne ledelsesform end ledere, der selv er af en lignende støbning. Andre ejerledere kan man altså sparre med i sådanne netværks. Og det er til stor fordel for den enkelte leder. Og det vil helt sikkert kunne aflæses på bundlinjen, hvis disse kompetencer nænsomt bliver kultiveret.