I hverdagen er det, for langt de fleste mennesker, mange ting der fylder. Er en af tingene 

alkoholisme, er det ikke kun et enkelt familiemedlem det går ud over, men hele familien der må leve med en far eller mor, der har et misbrug. 

 

Et alkoholmisbrug er svært, ikke kun for den der drikker, men også for resten af familien, der ofte har svært ved at håndtere problemet. 

 

Hvornår er man alkoholiker? 

Man er alkoholiker, når man er afhængig af alkohol. Er man misbruger er det ofte meget nedsættende at leve i et misbrug. Derfor er misbruget ofte også noget, den der er misbruger, ret ofte benægter. Nogle alkoholikere er også mange gange overbeviste om, at de kan stoppe misbruget selv, hvilket for dem, betyder at de ikke har et problem. 

 

Lever du sammen med en person, du har mistanke om er afhængig af alkohol, så er disse symptomer tegn på at han eller hun er alkoholiker: 

 

  • Personer drikker mere alkohol end han eller hun har planlagt
  • Personen skjuler drikkeriet for andre
  • Bliver aggressiv, når snakken falder på alkohol
  • Vil ikke indse at der er et problem
  • Drikker ofte en ekstra drink dagen efter en bytur
  • En misbruger vil ofte skifte karakter, når han eller hun er beruset

 

Har du mistanke om, at en i din familie er misbruger, så bør du altid reagere – jo før jo bedre. Det er ikke et nemt emne at snakke om, hvorfor det ofte kræver en professionel tilgang til misbruget, hvilket kan være en behandling på Det Gode Liv.