Når du som virksomhed skal vælge en webshop, er det vigtigt, at du tænker dig om og vælger en løsning, som passer lige netop dine krav og behov i forhold til onlinesalg.

En webshop er nemlig meget mere end bare et sted, hvor du kan sælge nogle varer på internettet. Moderne webshopløsninger kommer med et væld af smarte funktioner, som kan gøre driften af din virksomhed mere effektiv, og som kan hjælpe til at øge dit onlinesalg.

Den rette webshop er vigtig, for som du sikkert ved, så rykker en større og større del verdens handel hver dag over på internettet.

Det er således ikke længere nok bare en have en række butikker ude i de danske byer, for hvis du ikke har en webshop, som er optimeret til at sikre det bedste onlinesalg, kan du være sikker på, at du mister kunder og markedsandele.

En god webshop er med andre ord alfa og omega for en velfungerende virksomhed, som er i vækst og i stand til at tiltrække nye kunder.

Derfor kan du med fordel vælge en webshopløsning, som kommer med mange moderne og intelligente funktioner, der kan gøre dit onlinesalg mere effektivt ved at hjælpe med bl.a. administration og markedsføring.

Sådan en løsning får du ved at vælge en Magento webshop, der er verdens mest anvendte webshopløsning.

En Magento webshop kan derfor også være den rette løsning for dig, der leder efter en professionel webshopløsning med mange muligheder for optimering af din virksomhed og dit onlinesalg med både B2B og B2C.

Fordele ved at vælge en Magento webshop

En webshop handler som sagt om andet end bare at tilbyde din varer til forbrugerne online. En moderne webshop skal også have en række gode funktioner, som hjælper dig i forbindelse med eksempelvis marketing og administration.

Dertil skal en god webshop selvfølgelig også være brugervenlig overfor dine kunder, så de kan få alle deres krav i forhold til shopping online opfyldt.

Netop dette giver en webshopløsning fra Magento dig gennem en række smarte funktioner og muligheder.

En Magento webshop giver dig bl.a. mulighed for:

  • At lave produktkategorier og priser som er målrettet specifikke kunder

  • At integrere din webshop med andre af dine IT-systemer, så de kan snakke sammen og dele data for en mere strømlinet administration i din virksomhed

  • At tillade kunder køb af produkter med forskellige størrelser på samme tid

  • At tillade dine kunder at oprette profiler på din webshop

  • At give dine kunder en rigtig hurtig og overskuelige bestillingsproces, som bl.a. kan klares ud fra varenummer

Dertil kommer en Magento webshop også med en lang række andre funktioner til fordel for både dig og dine kunder.

Du har bl.a. også mulighed for at integrere forskellige betalingsløsninger til din webshop som eksempelvis Paypal, hvilket er noget flere og flere forbrugere efterspørger.

Derudover gør Magento det også nemmere for dig at holde styr på lagerbeholdning på tværs af salgskanaler, så du altid er sikker på at have et overblik over dine beholdninger.