I dagens samfund oplever flere og flere unge mennesker at føle sig ensomme. Det kan ses som en direkte konsekvens af den lange coronakrise, som både har budt på online undervisning, isolationer og restriktioner, som alle er faktorer, som kun har fået ensomheden til at vokse.

Selv inden coronakrisen var ensomhed noget som fyldte meget for flere unge. Så med de konsekvenser krisen har præsenteret, er dette kun blevet værre. Heldigvis er der flere steder, som forsøger at bekæmpe denne ensomhed. Et af disse steder er Hamlet Århus.

Et værested som gør op med tabuet omkring ensomhed

Hamlet Århus er et værested, som forsøger at tage kampen op omkring ensomheden og det tabu, som følger med problemet. Hos Hamlet taler man åbent omkring den ensomhed, man som ung tit oplever. Dette gøres i trygge omgivelser, hvor alle er velkomne.

Det er helt centralt for vores samfund, at der er steder som Hamlet, hvor unge kan mødes i sociale omgivelser og tale om deres liv og problemer. Det skaber en åbenhed omkring et emne, som ellers i store dele af resten af samfundet er meget tabubelagt.

Steder som Hamlet i Århus er med til at skabe et samfund, som får nemmere og nemmere ved at tale omkring ensomhed. De er med til at nedbryde det tabu, som ellers nærmest er indbygget i danskerne og samfundet.

Den frivillige arbejdskraft som holder stedet kørende

Hos Hamlet møder du et stort antal af frivillige hænder, som alle er med til at holde organisationen kørende. Det er disse frivillige sjæle, som skaber det trygge rum. De vælger aktivt at bruge deres egen fritid på at skabe muligheder for andre mennesker. Det er nok noget, vi alle kunne lære en hel del af.

Værestedet Hamlet vil nok ikke overhovedet være et sted for ensomme unge, hvis det ikke var for de frivillige.