Hvad laver en landinspektør

Hvad laver en landinspektør kan flere undre sig over. En landinspektør har mange alsidige opgaver, der spænder vidt. Det er alt fra mægler i konflikthåndtering, rådgiver i byggeprojekter, opmålinger og kontoropgaver. Landinspektører bliver benyttet i mange sammenhæng og af flere faggrupper.

Hvad laver en landinspektør og hvem benytter sig af en landinspektør

Det er som sagt flere faggrupper der benytter sig af landinspektører, da de har en grundlæggende bred viden indenfor alt. Specielt jura, som kan være svær at navigere rundt i for flere faggrupper. 

Landinspektørens brede viden gør ofte arbejdsgangen lettere for blandt andet arkitekter, ejendomsmægler eller bygherrer. Landinspektørens ekspertise bliver også benyttet af private boligejere, til skel opmåling eller hjælp til eventuel udbygninger eller ombygning.

Hvad laver en landinspektør i marken

Hvad laver en landinspektør når de har modtaget en opgave. Udover at indhente alle de nødvendige oplysninger i forhold til lovgivninger, servitutter, lokalplaner og andet, så er de også ude i marken. 

Når en landinspektør har indhentet de nødvendige oplysninger i forbindelse med sagen, skal de ud i feltet. Her laves der alt fra opmålinger af den eller anden art, alt afhængig af opgavens type. Det kan være udarbejdelse af grundplaner eller situationsplaner. 

Opgavens type kan variere meget. For det kan dreje sig om mindre byggeprojekter til store erhvervsejendomme, der skal passes ind i byplanen. Uanset opgavens omfang er landinspektøren en vigtig medspiller i udarbejdelsen af projektet både før, under og efter.

Hvad laver en landinspektør 

Når der er blevet lavet opmålinger eller andet informationsarbejde, så skal det oftest tinglyses eller gøres synligt på den ene eller anden måde. Dette er noget landinspektøren kan være behjælpelig med. De ved hvor de ny indhentede informationer skal skrives ind, så alle regler og love bliver overholdt. 

På den måde er du sikret at du kommer sikkert i hus med dine projekter. Da du har haft en beskikket landinspektør, som rådgiver og professionel aktør i projektet.