Hvordan behandler du diskusprolaps? Af og til er behandling faktisk unødvendig. Dette da din krop over tid kan hele visse tilfælde selv, og diskusprolaps ikke altid volder smerter, der kræver, at du reagerer på dem med det samme. Men døjer du med store smerter, gangbesvær eller svækkelse af armene, bliver du nødt til at søge behandling. Den kan antage forskellige former alt efter dit tilfælde.

Operationer er sjældent nødvendige – og kan ikke stå alene

Genoptræning er et eksempel på diskusprolaps behandling, der enten kan stå alene eller være del af en større behandling, hvor en operation også indgår. Hvor operationer viser en effekt i forhold til at dæmpe smerter på kort sigt, så kan genoptræning vise sig at være nødvendig for at mærke nogen forbedringer på langt sigt. Generelt er det kun i nogle tilfælde, at en operation vil være nødvendig.

Hvilken type træning er ideel til diskusprolaps behandling?

Hvilken type træning er det så aktuelt, at du tyer til for at komme følgerne af en diskusprolaps til livs? Der er ikke som sådan én type træning, der er klart bedre end alle andre. Gangtræning og visse løfteøvelser er eksempler på øvelser, der kan hjælpe med at komme oven på efter en diskusprolaps. Vedholdenhed er ofte vigtigere end den konkrete øvelse – så væn din krop til regelmæssig træning.

Hvert tilfælde af diskusprolaps er unikt

Hvert tilfælde af diskusprolaps er unikt. Der er forskel på, mellem hvilke ryghvirvler diskusprolapser sidder, og hvilken type diskusprolaps vi taler om. Og der er forskel på de symptomer, som de ramte oplever, og på hvordan at tilstanden spiller sammen med evt. øvrige svækkelser i bevægeapparatet. Af de årsager bør du række ud efter professionelle – først en læge, evt. en smertebehandler senere.

Oplever du styrketab, tab af kontrol over vandladningen eller gangbesvær, så søg hjælp øjeblikkeligt.