Ordblindhed kaldes også for dysleksi, og det kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Fælles for dem er, at man har en manglende evne til at kombinere bogstavsrækker med en lyd. 

De seneste år er der kommet mere fokus på ordblindhed, og derfor kan det i dag opdages allerede hos de helt små skolebørn, som hurtigt kan få den rette hjælp. Samtidig har man dog også opdaget, at mange voksne faktisk har været ordblinde et helt liv uden at vide det. Men det behøver ikke at bremse en i livet, og der er masser af hjælp at hente for voksne også. På https://ordblindetraening.dk/kurser/voksne kan du finde relevante kurser for voksne med læse- eller skrivevanskeligheder. Men hvordan opdager man ordblindhed? 

Tegn hos mindre børn

Man kan ikke konstatere at ens barn er ordblind, før barnet har modtaget undervisning. Dog kan der alligevel være nogle enkelte tidlige tegn. Børn som har ordblinde forældre, vil have en fire gange højere risiko for at blive ordblind som andre børn. Derudover kan forsinket sproglig udvikling være et tegn på ordblindhed, eksempelvis hvis barnet først taler sent eller har svært ved at finde ord med samme lyde.

Når barnet starter i skole, vil eventuelle tegn blive tydeligere. Hvis ens barn har svært ved at lære alfabetet eller oversætte bogstaver til lyde, så kan dette være et tegn på ordblindhed. Har barnet svært ved at genkende forskellige ord, selvom det optræder flere gange i en tekst, så bør man også være opmærksom på, at barnet kan have dysleksi. Er det tilfældet, så kan barnet have brug for en lektiehjælper, som kan støtte barnets skolegang. Husk, at dysleksi ikke betyder, at man er uintelligent – der er bare behov for støtte til det tekstlige.

Tegn hos teenagere

Hos det ældre barn vil nogle tegn være en anelse mere subtile. Det kan være teenageren udsætter opgaver med læsning, undgår skrivning eller har svært ved at genfortælle historier. Det er nogle af de tegn, som man ikke kan se lige på overfladen, og det kan derfor være en anelse sværere at opdage. Mere tydelige tegn som langsom læsning eller besvær med at skrive vil derfor muligvis kun sjældent blive vist frem.

Tegn hos voksne

Hos voksne gælder det også ofte, at man skjuler sine læseproblemer. Man undgår at læse og skrive, og man kan hurtigt komme til ikke at udfolde sit intellektuelle potentiale alene på grund af læse-skrivevanskelighederne. Det er en skam, og derfor bør man undersøge om man er ordblind, hvis man gang på gang holder sig fra læsning og skrivning.