Der kan være mange grunde til at skilsmisse er den eneste løsning for et par, men dette gør ikke processen mindre smertefuld. Der er mange praktiske og juridiske elementer som skal falde på plads, så begge parter kan komme videre fra ægteskabet.

Hvis du står midt i en skilsmisse er det vigtigt at du finder dig et sikkerhedsnet, som kan hjælpe dig med alle detaljer der hører til processen. Her står Advokathuset Bredgade klar som dit sikkerhedsnet, med lang erfaring inden for juridisk rådgivning ved skilsmisse.

På deres hjemmeside kan du læse mere om, hvad der sker, når du skal skilles.

Første skridt: Separation

Det første skridt ved en skilsmisse er at blive separeret. Først efter 6 måneders separation kan I retmæssigt blive skilt. Det er en ensidig ret at blive separeret, hvilket vil sige at begge parter ikke behøver at underskrive for at separationen er gældende.

Efter de 6 måneder skal der søges om skilsmisse, og først herefter er den reelle skilsmisse process igang.

For at starte skilsmisseprocessen er der et minimumskrav som du og din ægtefælle skal være enige om: Hvem der skal fortsætte jeres fælles lejemål og om der skal betales underholdningsbidrag og hvor længe denne pligt eventuelt skal vare.

Derudover kommer en lang række andre juridiske forhold, som der skal tages stilling til ved skilsmisse. Og dette er her hvor Advokathuset Bredgade kan tilbyde personlig rådgivning om skilsmisse, så du kan få afklaring om dine juridiske spørgsmål om hele processen.

Fælleseje og særeje

Når man bliver gift bliver der automatisk oprettet fælleseje eller formuefællesskab mellem ægtefæller. Den eneste undtagelse er hvis der er indgået ægtepagts aftaler såsom skilsmissesæreje, fuldstændig særeje eller kombinationssæreje.

Fælleseje betyder i bund og grund at ægteparret deler alle værdier ligeligt ved enten separation, skilsmisse eller død. Med andre ord skal alle aktiver vurderes og deles mellem jer ligeligt.

Ved særeje er der blevet indgået særlige aftaler for hvem der beholder specifikke aktiver ved enten skilsmisse, separation eller død.

Ægtepagt

En ægtepagt er en skriftlig og underskrevet aftale indgået før eller under ægteskabet. Dette er en anderledes formueordning end fælleseje, da den kan tidsbegrænses, gøres betinget eller indskrænkes til kun at gælde bestemte genstande.

Det anbefales at lave en ægtepagt inden ægteskabet, så denne tinglyses og dermed er gyldig. Selv ved en ægtepagt kan juridisk rådgivning være nødvendigt, hvilket Advokathuset Bredgade kan hjælpe med.

Kontakt for rådgivning og vejledning

Kontakt Advokathuset Bredgade via telefon eller kontaktformular og få en uforpligtende snak om din situation og hvordan advokaten kan hjælpe dig.