Faglig viden omkring kulturforskelle kan være en vigtig investering for det danske sundhedssystem, men ikke mindst de private og offentlige skoler rundt om i Danmark, hvor der årligt tilføres udlændinge med kulturelle forskelle i forhold til os danskere. Det kan skabe interne og eksterne konflikter på skolerne. Derfor kan et fagligt kursus eller oplæg til fagprofessionelle i skolerne være med til at udvikle kommunikationen og samle de social kulturelle forskelle som dagligt er at se rundt i det danske land. 

Minoritetsetniske børn og unge møder ofte en hverdag i skolen, som kulturelt adskiller sig fra det miljø de ellers færdes i. Problemet her kan være at minoritetsetniske børn og unge kan komme til, at føle sig marginaliseret såvel fagligt, sprogligt, socialt eller kulturelt. Det giver alvorlige konsekvenser for barnet & den unges faglige præstationer, men også på deres trivsel og selvforståelse.

Der er indhentet viden om de kulturforskelle minoritetsetniske børn dagligt oplever. Find ud af om hvilke metoder og virkemidler, der bidrager til en hensigtsmæssig pædagogisk praksis i skolen. Minoritetsetniske elever skal opleve skolen som et relevant og rart sted at komme hver dag.

Med afsæt i en grundlæggende kulturforståelse, får du desuden en række redskaber og enkle teknikker, som kan lette forældresamarbejdet med de minoritetsetniske forældre. Det kan være en god udvikling for dine faglige evner.