Det er det klare udgangspunkt, at man som forældre har fælles forældremyndighed over barnet. Der kan dog være tilfælde, hvor man som forældre ikke kan samarbejde til barnets bedste. Hvis ikke I som forældre kan samarbejde til jeres barns bedste, så har du mulighed for at søge om at få fuld forældremyndighed. Fuld forældremyndighed betyder, at man som den enkelte forælder har forældremyndigheden alene. Det vil sige, at man alene skal oppebære de pligter, og er indehaver af de rettigheder, der hører under forældremyndigheden.  I så fald er der altså ingen pligt til at inddrage den anden forælder, når der skal træffes beslutninger om forhold vedrørende barnet. 

Hvad indeholder forældremyndigheden?

Hvis du har forældremyndigheden over dit barn, er du automatisk også værge for barnet. Det betyder, at du har ansvaret for dit barns formue og indtægter. Overordnet set, kan det siges, at den der har forældremyndigheden bestemmer alt det, der har betydning for barnet. Herunder hører blandt andet at bestemme hvor barnet skal bo, hvilken religion barnet skal have, hvad barnet skal hedde og om barnet skal have et pas. Man har også ansvaret for at sørge for mad, tøj, bolig og så videre for sit barn. En vigtig opgave, der også hører til at være indehaver af forældremyndigheden, er at beskytte barnet mod trusler af enhver art, samt at sørge for at barnets behov bliver dækket. Disse beslutninger kan tages, uden pligt til at inddrage den anden forælder i dem. 

Lidt om os 

Hvis du står i en situation, hvor din kæreste eller kone er gået fra dig, eller du måske er gået fra hende, så kan vi hjælpe dig blandt andet med forældremyndigheden. Vi er specialister i problematikker og tematikker som hører under bopæl, samvær og ikke mindst forældremyndighed. Vores helt klare fokus er at opnå barnets bedste. Vores evner bunder ikke blot i vores erfaring, der er opnået gennem mange sager i Familieretshuset og kommunen, men også særligt i vores egne oplevelser. Selv at have stået i en sådan situation og mærke det på egen krop, gør at vi kan sætte os ind i din sag på en helt særlig måde. Står du i en konfliktpræget situation og mangler hjælp til at kunne håndtere problematikken omkring forældremyndighed, skal du derfor ikke tøve med at kontakte os. Vi tilbyder en gratis afklaringssamtale, så du har mulighed for at kunne få indblik i, hvad vi kan tilbyde netop dig.