Vi kommer alle til at stå i en situation, hvor en nær ven eller slægtning går bort før os. Det kan være under mange forskellige omstændigheder, som alt sammen kan påvirke vores samlede oplevelse af sorg.

Som familie er det derfor vigtigt, man taler om døden og husker at snakke om de reaktioner, der kan opstå bagefter. For lige meget hvor godt vi forsøger at forberede os, kan kroppen og sindet bringe nogle reaktioner, vi slet ikke var beredt på.

Hvad er sorg egentligt?

Sorg er en reaktion på at miste en (eller noget) vi holder af. Det er vores krop og psyke, som forsøger at tilpasse sig en ny virkelighed – og det kan være svært.

Derfor sættes der også ofte en følelsesmæssig rutsjebanetur i gang, hvor vi oplever vrede, er kede af det, mangler forståelse, er i en fase af benægtelse – og måske endda oplever fysiske tegn som søvnmangel, hovedpine eller nedsat appetit.

Hvordan reagerer man?

Det er umuligt at give et entydigt svar på reaktioner i forbindelse med sorg. Man kan tale om generelle fælles træk, men det vil altid være en individuel reaktion, som afhænger af livssituation, psyke, kognitive evner, alder og personlige ressourcer.

Det er dog vigtigt at understrege, at sorg rammer os forskelligt, og der ikke er en rigtig eller forkert reaktion. Oplever man, at man er meget irrationel og går med tanker om at skade sig selv, er det dog vigtigt, at man opsøger hjælp.

Få hjælp til de praktiske gøremål, så du kan fokusere på dig selv

Netop i forbindelse med dødsfald vil der altid være en forstående begravelse eller bisættelse. Det kan kræve, at man finder mange nye ressourcer til at håndtere denne planlægning, fordi man netop allerede sørger. Derfor er det en god idé at lade en begravelsesforretning stå for at håndtere de praktiske forhold omkring arrangementet – Læs evt. mere her.

Når du overlader dele af ansvaret til andre, får du bedre tid til at mærke dig selv og bearbejde sorgen. Det er vigtigt for at kunne omstille dig til den nye virkelighed.