Whiplash, også kendt som piskesmæld, er en utrolig udbredt skade blandt danskere. Ifølge Sundhedsstyrelsen er der årligt omkring 7.000 på skadestuen med whiplash, men reelt set er tallet nok højere. Det er nemlig ikke alle der møder op på skadestuen og får diagnosticeret piskesmæld, så det reelle tal ligger på omkring 15.000 årligt.

Men whiplash er ikke kun en skade der rammer den enkelte patient, den rammer typisk også de fleste omkring vedkommende, herunder særligt familien. Dette er et ofte overset aspekt af en skade som whiplash, og det kræver en god forståelse for at kunne tackle whiplash-skader. Står du en sådan situation, så følg med her, når vi giver en lynguide til whiplash og dens påvirkning af familien.

Hvad er whiplash?

Whiplash opstår typisk i forbindelse med en pludselig kraftpåvirkning af halsens og nakkens bløddele. Dette forsager en overstrækning og forstuvning af bløddelene i den såkaldte halshvirvelsøjle. Dette kan nærmest beskrives som en slags ”forstuvning i nakken”. De pludselige kraftpåvirkninger der forårsager whiplashskaden opstår typisk, men ikke altid, i forbindelse med et biluheld.

Whiplash kan give mange forskellige typer smerter, men ofte er der tale om ting som hovedpine, smerter i nakken og generel stivhed i nakkemuskulaturen. For mange vil dette være stærkest i døgnene umiddelbart efter skaden er pådraget, og smerterne aftager indenfor nogle uger. Dog kan der for nogen være længerevarende smerter, der så kræver behandling.

Hvordan ramme whiplash hele familien?

Som med de fleste skader rammer whiplash ikke blot patienten, men også alle omkring denne, herunder særligt familien. Dette kommer af en masse ting, men der er særligt to hovedområder man skal være opmærksom på.

Det ene er det fysisk. Whiplash-patienten vil grundet sine skader ikke kunne udføre de samme ting som før. Dette kan skabe vanskeligheder i en travl hverdag, hvor der konstant er ting der skal gøres – særligt hvis man har børn.

Den anden er det mentale. Det kan være meget hårdt psykisk at skulle gå igennem en whiplash-behandling. Smerterne kan komme på uforudsigelige tidspunkter og da skaderne ikke er synlige, er det nemt at blive overset som whiplashpatient.

Alt dette har stor indvirkning på familien da det ofte kræver at man agerer lidt anderledes end man ellers ville have gjort. Desuden kan man som pårørende hurtigt komme til at glemme sig selv og sine behov hvilket også kan medføre mentale problemer.

Hvad kan man gøre?

Der er ikke én færdig opskrift på hvordan man kommer igennem whiplash-skade som familie. Men der er dog nogle gode tommelfingerregler man kan overveje. Det første er, at man skal overveje hvilke fysiske opgaver der kan være svære for whiplash-patienten. Tag så nogle forholdsregler så man undgår dette så meget som muligt i hverdagen.

En anden mere underliggende ting der bør gøres, er at sørge for at tale åbent om problemerne. Dette gælder særligt for par. Vær ærlig om udfordringerne fra begge sider. Husk særligt på, at selvom skaden kun har ramt den ene kan dens effekt føles af begge. Det er altså ikke illegitimt som pårørende at føle sig kvæstet af potentielt ekstra arbejde.

Hvad med børnene?

En ekstra svær opgave ligger, hvis der er børn indblandet. Det kan være svært at sætte sig ind i hvorfor mor eller far har ondt, for modsat andre skader, kan børnene ikke se denne. Igen er der ingen endelig løsning, men nogle grundregler findes dog.

Hvis børnene er større, kan det faktisk give meget at inddrage dem i at løse mulige fysiske problemer som den whiplash-ramte står med. Og som altid er det vigtigt at inddrage børnene og tale åbent, eventuelt på deres niveau med en historie eller andet de lettere kan relatere til.