Familiepsykologi er en specialitet inden for professionel psykologi, der fokuserer på følelser, tanker og adfærd hos enkeltpersoner, par og familier i forhold og i det bredere miljø, hvor de fungerer. Det er en specialitet, der er baseret på principperne for systemteori, hvor familien som et system er mest centralt i fokus. Her spiller erfaring og kvalitet hos den enkelte psykolog en stor rolle i håndteringen af familieproblemer. Det handler om at give de rigtige værktøjer til personerne, så de bedst muligt kan bearbejde de daglige opståede problemer. Udgangspunktet for praksis i denne specialitet er, at familiedynamik spiller en vigtig rolle i familiemedlemmers psykologiske funktion. 

Psykologien ses også i et større perspektiv ved håndtering af familie problemer 

Udøvelsen af ​​familiepsykologi tager også højde for familiens historie og nuværende miljø (fx familiehistorie, etnisk kultur, samfund, skole, sundhedssystem mm.). Familiepsykologer stræber efter at forstå spørgsmål, der præsenteres af personer, der skal betjenes, ikke kun fra hovedaktørens perspektiv, men også gennem forståelse af de sammenhænge, ​​som disse spørgsmål har udviklet sig i. Det er nødvendigt at forstå hvor familien kommer fra og hvilke områder der har haft sin indflydelse på de beslutninger og valg som medlemmerne har foretaget i den sidste periode. At kunne udvælge relevante målepunkter som grundlag for opståede problemer og vanskeligheder skal være med til på bedste vis at håndtere de psykologiske triggers, som medlemmerne dagligt bliver ramt af i større og mindre grad.