Hvis I skal skilles, er der mange forhold at tage sig af. Det er ikke blot økonomiske forhold, men i særdeleshed også praktiske og følelsesmæssige forhold. Er I en familie med skilsmisse – hvor I har børn sammen – er der naturligvis også et hensyn at tage til børnene. I en sådan situation kan det derfor være en god idé at få en advokat til at bidrage til, at I finder den bedste løsning. Advokaten skal ikke nødvendigvis bringes ind, fordi det hele skal handle om jura, paragraffer og love. Det handler lige så meget om, at en advokat med kendskab til juraen samt erfaring med skilsmisse-situationer kan være løsningsorienteret og derved være medvirkende til, at I får den bedste løsning for fremtiden af jeres familie. I denne artikel skal vi kigge nærmere på, hvorfor det kan være en fordel at vælge en advokat til at bistå jer, når I skal skilles, og der er børn involveret.

Hvor skal børnene bo for fremtiden?

Det for de fleste forældre vigtigste er naturligvis børnene. For hvis I skal skilles, rejser det spørgsmålet om, hvor børnene skal bo. En advokat kan give jer afklaring over, hvad de mulige scenarier er, samt hvad der som udgangspunkt foreskrives af lovgivningen. Endvidere kan advokaten hjælper jer med at formulere aftaler, som skal danne grobund for, at børnene kan få en stabil opvækst med inddragelse af begge forældre, også selvom forældrene skal skilles. Heldigvis findes der mange muligheder, så det helt sikkert er muligt at finde en løsning, der passer til jer og jeres situation. Det er også muligt for dig at få hjælp andre steder – kontakt familieretshuset, de kan sikkert svare dig på dine spørgsmål eller i hvert fald henvise dig til et sted, hvor du kan få en hjælpende hånd.

Få styr på den økonomiske deling

Som det nok er dig bekendt, skal der ske en økonomisk deling i et vist omfang, når I skal skilles. Denne deling kan være vanskelig, idet man under ægteskabet ofte ikke foretager en skarp opdeling af, hvad der er dit og mit. Derudover kan der også være store poster som hus og bil, der er købt sammen, og disse aktiver skal der skaffes klarhed over for fremtiden, idet man fx ikke længere skal bo sammen i det samme hus. Også i denne situation kan det være rart at have en erfaren og professionel advokat med på sit hold. Denne kan bidrage til at skabe klarhed over situationen og komme med forslag til, hvordan I finder den bedste løsning sammen.