I sager om tvangsfjernelse kan du få gratis advokathjælp. Har du brug for hjælp ved tvangsfjernelse, er det derfor muligt for dig som forælder at få den, uden du skal skrabe kistebunden. Når kommuner træffer beslutninger i sager om tvangsfjernelse af børn, glemmer de af og til at følge alle regler. Det er noget, en advokat bliver opmærksom på. Du kan også nemt få advokathjælp ved børnesamtale.

Hent hjælp ved tvangsfjernelse online

Tryk her for at få hjælp ved tvangsfjernelse inde på siden tvangsfjernelse.com. Det kan antage form af advokathjælp ved børnesamtale, altså der hvor barnet kommer til orde og fortæller om, hvad det tænker om tvangsfjernelse. Forældre har krav på at blive hørt i sager om tvangsfjernelse, men det er ikke altid, kommuner husker at partshøre forældre før tvangsfjernelse. Hvad gør du, når det sker?

Kommuner kan godt lave fejl i sager om tvangsfjernelse

Svaret er, at du får en advokats hjælp ved tvangsfjernelse og sørger for, at du vælger en advokat, der ikke blot yder støtte i form af advokathjælp ved børnesamtale, men som også kender de typiske fejl, kommuner begår, når de træffer beslutning om tvangsfjernelse. Fx kan kommuner godt glemme at lave en børnefaglig undersøgelse eller at oplyse om forældres ret til aktindsigt og advokathjælp.

Har du brug for advokathjælp ved børnesamtale eller andet?

Uanset om du har behov for advokathjælp ved børnesamtale eller hjælp til at finde fejl i kommunens sagsbehandling, kan du hente hjælp ved tvangsfjernelse hos advokater. Find et advokatfirma, som har lang erfaring inden for at yde advokat ved børnesamtale, at klage over kommunale afgørelser om tvangsfjernelse og at få alle de oplysninger frem, som der kan komme dig som forælder til gode.

Kontakt et advokatfirma i dag og sæt dem ind i de hovedpiner, du står med. De kan nok hjælpe dig.